Menu

Stage meldpunt

Meldpunt stagiair(e)s

Inleiding

Hoe kunnen wij jou als stagiair(e) helpen?

Om ervoor te zorgen dat een stageperiode goed verloopt en er een optimale leerperiode voor de stagiair(e) wordt gecreëerd, zijn richtlijnen ontwikkeld. Deze Stage guidelines zijn tot stand gekomen door samenwerking met onderwijs (ROC van Amsterdam en Flevoland in het bijzonder), bedrijven op Schiphol, aangesloten bij het netwerk van Luchtvaart Community Schiphol (LCS) en op basis van interviews met (ex)-stagiair(e)s op Schiphol. Ook Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en MBO Raad zijn betrokken.

Wanneer je van oordeel bent dat de Stage guidelines worden overtreden en je geen oplossing kunt vinden na overleg met zowel de stagebegeleider van het bedrijf als je stagebegeleider vanuit je opleiding, heb je als stagiair(e) de mogelijkheid om contact op te nemen met het stage-meldpunt dat wordt beheerd door de Luchtvaart Community Schiphol.


Proces

Voor wie is het meldpunt bedoeld
Het meldpunt is een vangnet voor jou als stagiair(e). Indien je van mening bent dat er in strijd gehandeld wordt met de Stage guidelines en je er niet uitkomt met zowel het stagebedrijf als je contactpersoon bij je opleiding

Wie kan zich melden bij het meldpunt
Het meldpunt is specifiek voor jou als stagiair(e) wanneer je stage loopt op Schiphol als onderdeel van je mbo-opleiding.

Wat doet het meldpunt als je meldt
Het meldpunt bestaat uit vertegenwoordigers van MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Luchtvaart Community Schiphol (LCS) en zoekt eerst uit wat er precies aan de hand is.

De leden van het meldpunt nemen contact op met jou als stagiair(e), het stagebedrijf en de opleider. De leden van het meldpunt besluiten nadat alle partijen hun verhaal hebben kunnen doen, of de klacht gegrond cq ongegrond is.

Bij een gegronde klacht, komt er een besluit voorzien van een advies, waarin afspraken worden gemaakt over verbetering van de situatie en de evaluatietermijn.

Stap 1: Stage Guideline overtreden?
Je vermoedt dat de stage guidelines niet worden nageleefd. Je maakt dit bespreekbaar bij je stagebegeleider vanuit het stagebedrijf en school. Toch kom je er met het bedrijf of je opleiding niet uit.
Stap 2: Meldpunt
Je maakt hiervan binnen 6 maanden de melding door het daarvoor bestemde formulier op de website van Luchtvaart Community Schiphol in te vullen.
Stap 3: Beoordeling
Het meldpunt bestaat uit vertegenwoordigers van de MBO Raad, SBB en LCS. Zij zoeken eerst uit wat er precies aan de hand is. Vervolgens wordt contact opgenomen met jou, het stagebedrijf en school voor hoor/wederhoor.
Stap 4: Uitkomst
De leden van het meldpunt besluiten of de klacht gegrond of ongegrond is. Bij een gegronde klacht worden afspraken gemaakt over de verbetering, het herstel van de situatie en de evaluatietermijn. Bij een ongegronde klacht volgt enkel een terugkoppeling.

Meldingsformulier Stage Guidelines

De invul-items met een sterretje * zijn verplichte velden. Alle informatie die je aan ons verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Jouw persoons- of contactgegevens worden enkel door de drie leden van de commissie gebruikt om jouw klacht in behandeling te nemen. Hierbij onderzoeken ze wat er precies aan de hand is. Er wordt allereerst met jou contact opgenomen over jouw melding. Ook wordt er contact opgenomen met de begeleider van je stagebedrijf. Na afronding van de klacht, worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Het is niet mogelijk om anoniem melding te doen. Zie voor meer informatie onze privacy verklaring

Voordat je je melding doet, vragen we je het Privacystatement LCS Meldpunt Stage guidelines door te lezen.