Menu

Scrum Master (Transavia) (Schiphol Oost)

Scrum Master (Transavia) (Schiphol Oost)

Digital|IT Schiphol Oost Overig
Scrum Master (Transavia) (Schiphol Oost) Solliciteer bij de werkgever

Type vacature: Regulier
Plaats: Schiphol Oost
Uren per week: 32-40
Opleidingsniveau: HBO Bachelor
Solliciteer t/m: 21-02-2024

 

In het kort

See English below.

 

Wij zoeken jou als Scrum Master bij Transavia
Bij Transavia dragen wij bij aan ‘een goede reis’ voor onze klanten, onze collega’s in Frankrijk, onze leveranciers en uiteraard ook onze collega’s. Heb jij ervaring met het opzetten van Scrum zoals gedefinieerd in de Scrum Guide? En heb je goede kennis van het begeleiden van teams naar een hoger niveau van agile maturiteit? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

In jouw nieuwe baan als Scrum Master ben je op dagelijkse basis verantwoordelijk voor het opzetten van Scrum zoals gedefinieerd in de Scrum Guide. Dit ga je doen door iedereen te helpen om de theorie en praktijk van Scrum te begrijpen. Dit doe je zowel binnen het Scrum Team als de organisatie. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de effectiviteit van het Scrum Team en kunt hen in staat stellen de werkwijze te verbeteren binnen het Scrum-raamwerk.

 

Jij als medior/senior Scrum Master hebt uitgebreide ervaring in het begeleiden van teams naar een hoog niveau van agile maturiteit. De teams bestaan uit specialisten met verschillende disciplines waarbij de mate van agile volwassenheid varieert. Jij helpt hen om zich continu te blijven ontwikkelen vanuit de agile principes en methodieken en ondersteunt hen op constructieve wijze om een hoger niveau van team-volwassenheid te bereiken. Onderdeel hiervan is ook de samenwerking en het proces tussen de business, Product Owners en de teams.

 

De overgang tussen deze niveaus is niet altijd strikt gedefinieerd en kan variëren afhankelijk van de organisatie. Het is vooral belangrijk om te onthouden dat deze niveaus meer over ervaring en verantwoordelijkheden gaan dan over strikte regels.

 

Je bent in staat complexe problemen op te lossen, strategische beslissingen te nemen en hebt leidinggevende verantwoordelijkheden. Als Senior Scrum Master kun je ook een bredere rol spelen in de organisatie, zoals het faciliteren van agile transformaties. Je maakt deel uit van de Scrum Master Guild, waarin je soms een leidende rol op je neemt wanneer dat nodig is.
 

Concreter?

 • Je gaat teamleden coachen in zelfsturing en multidisciplinair werken;
 • Je bent procesbegeleider en zorgt ervoor dat Scrum op de juiste manier toegepast wordt. Je zorgt dat de belemmeringen voor jouw teams zo veel mogelijk worden weggenomen zodat je teams zich volledig kunnen richten op het behalen van resultaat.
 • Je gaat het Scrum Team helpen focussen op het creëren van Increments met hoge waarde die voldoen aan de Definition of Done;
 • Je gaat zorgdragen voor de verwijdering van belemmeringen (‘impediments’) in de voortgang van het Scrum Team;
 • Je bent onderdeel van de Scrum Master gilde. Gezamenlijk met de Agile Coaches werken jullie aan de standaarden en framework met betrekking tot de Agile way of working.

Waar land je?

Context

De IT organisatie van Transavia bestaat uit zo’n 180 collega’s. Jij zorgt samen met hen voor de technologie die Transavia helpt om onze passagiers en collega’s een awesome ervaring te geven, in de reis die ze bij of met ons maken. Veilig, vernieuwend en vertrouwd. We doen dit door onze mensen en onze teams centraal te stellen, te vertrouwen op vakmanschap en de behoefte om zowel onszelf als onze klanten continue te verrassen door nog beter te willen worden (let’s out do ourselves). Experimenteren en presteren staan bij ons naast elkaar en daar voel jij je bij op je gemak!

 

Bij Transavia werken we binnen IT in zelf-organiserende (DevOps) teams. Alle teamleden hebben expertkennis, vakinhoudelijke verdieping én zijn in staat om taken op te pakken buiten de directe discipline. Iedereen werkt aan alle mogelijke taken die nodig zijn om de producten waar het team verantwoordelijke voor is succesvol te maken. Rollen versterken elkaar en stories worden gezamenlijk opgepakt en gerealiseerd. Het team is ingericht om nieuwe functionaliteiten te leveren (Dev) én om de productie-run (Ops) hiervan te borgen.

 

De Scrum Master is onderdeel van de afdeling ICT en rapporteert hiërarchisch aan de IT Area Lead.

Jouw profiel

Wie ben jij?
Voor deze vacature van Scrum Master bij Transavia heb je veel in huis, want:

 • Je hebt een minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in Agile werkomgevingen, IT en DevOps;
 • Je hebt Psm1 en Psm2 in je bezit;
 • Je hebt goede kennis van verschillende coaching en agile technieken/frameworks;
 • Je bent in staat om de teams naar een hoger niveau van autonomie te helpen;
 • Je bent in staat om allerlei belanghebbenden te beïnvloeden om beter samen te werken;
 • Je bent ‘wendbaar’, ofwel continu veranderingsbereid. Dit hebben we nodig om steeds beter te worden in wat we doen en mee te bewegen met de continue veranderende wereld om ons heen;
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke Nederlandse en Engelse vaardigheden;
 • Je bent woonachtig in Nederland.

Competenties

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een bruto maandsalaris tussen €3.299,- en €5.700,- afhankelijk van jouw kennis en ervaring;
 • Een eindejaarsuitkering;
 • Verantwoordelijkheid om je functie naar eigen inzicht vorm te geven;
 • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Vriendelijke & bevlogen collega’s;
 • De mogelijkheid om een deel van je werkweek op kantoor en een deel vanuit huis te werken;
 • Persoonlijk budget voor jouw duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
 • Last but not least; ben je reislustig, dan is onze IPB-regeling (tegen mooie tarieven vliegen indien plaats beschikbaar) zeker de moeite waard!
   

Over Transavia

We zetten graag een stap extra voor onze passagiers en voor elkaar. De sfeer in de organisatie kenmerkt zich door bevlogen medewerkers met een groen hart! Iedere dag werken we met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te behalen; een memorabele klantbeleving.

 

Als zelfstandige airline binnen de AIR FRANCE-KLM Groep verzorgen wij al 55 jaar lijndiensten en chartervluchten naar meer dan 150 bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. Transavia, onderdeel van de AIR FRANCE KLM Group, is de nummer één budgetluchtvaartmaatschappij en qua grootte de tweede airline van Nederland. Bij Transavia werken gemiddeld 2500 collega’s: 230 bij de Technische Dienst, 600 vliegers, 1300 cabin attendants en 370 kantoormedewerkers.

 

Transavia is een dynamische organisatie (never a dull moment) die continu probeert bij te blijven in een veranderende luchtvaartwereld. Wil jij graag werken in een omgeving met enthousiaste daadkrachtig collega’s die oog hebben voor elkaar? Krijg je energie van verandering en vernieuwing en voel jij je het prettigst in een omgeving waar je regisseur bent van je eigen werk? Dan komen we graag met jou in contact.
 

Wil je solliciteren?
Ben jij de Scrum Master die wij zoeken en kom je onze vloot fulltime versterken voor 36 tot 40 uur per week? Solliciteer dan direct via: https://werkenbijtransavia.com/o/scrum-master. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Merel Labadie via Merel.Labadie-Koning@transavia.com. Zij komt graag met je in contact!

Jouw sollicitatieprocedure

 1. Je solliciteert op de vacature! Binnen twee weken bekijken wij je sollicitatie en hoor je of wij je uitnodigen voor een gesprek;
 2. Eerste contact: Wij bellen je om kennis te maken en een afspraak in te plannen;
 3. Het eerste gesprek: Er volgt een eerste (online) gesprek met potentiële collega’s;
 4. Is er een match? Dan volgt het tweede (online) gesprek;
 5. Is de match compleet? Dan doen we je met veel plezier een voorstel en begint jouw reis bij Transavia! Wel moet je wegens (luchtvaart)veiligheidseisen eerst een screening doorlopen en maakt een antecedentenonderzoek deel uit van de procedure.

 

Werk je bij een bureau en wil je een kandidaat voorstellen voor deze vacature Scrum Master bij Transavia? Bedankt, maar hier gaan we niet op in. We werven onze nieuwe collega graag zelf.

 

We're looking for you as a Scrum Master at Transavia

At Transavia, we contribute to a "good journey" for our customers, colleagues in France, suppliers, and of course, our teammates. Do you have experience in implementing Scrum as defined in the Scrum Guide? And do you have good knowledge of guiding teams to a higher level of agile maturity? Then we're looking for you!

 

What will you do?

In your new role as a Scrum Master, you'll be responsible on a daily basis for implementing Scrum as defined in the Scrum Guide. You'll achieve this by helping everyone understand the theory and practice of Scrum, both within the Scrum Team and the organization. You'll be responsible for the effectiveness of the Scrum Team and enable them to improve their processes within the Scrum framework.

 

As a mid/senior Scrum Master, you have extensive experience in guiding teams to a high level of agile maturity. The teams consist of specialists with different disciplines, and the level of agile maturity varies. You'll help them continuously develop based on agile principles and methodologies, supporting them in a constructive manner to achieve a higher level of team maturity. This includes collaboration and the process between the business, Product Owners, and the teams.

 

The transition between these levels is not always strictly defined and can vary depending on the organization. It's important to remember that these levels are more about experience and responsibilities than strict rules.

 

You can solve complex problems, make strategic decisions, and have leadership responsibilities. As a Senior Scrum Master, you may also play a broader role in the organization, such as facilitating agile transformations. You're part of the Scrum Master Guild, where you may take on a leadership role when needed.

 

More specifically?

 • You'll coach team members in self-management and multidisciplinary work.
 • You'll facilitate the process and ensure that Scrum is applied correctly. You'll remove obstacles for your teams so they can fully focus on achieving results.
 • You'll help the Scrum Team focus on creating Increments with high value that meet the Definition of Done.
 • You'll ensure the removal of impediments in the progress of the Scrum Team.
 • You're part of the Scrum Master Guild. Together with Agile Coaches, you'll work on standards and frameworks related to the Agile way of working.

 

Context

Transavia's IT organization consists of about 180 colleagues. Together with them, you'll provide the technology that helps Transavia offer our passengers and colleagues an awesome experience in their journey with us. Safe, innovative, and trustworthy. We do this by putting our people and teams at the center, relying on craftsmanship, and the desire to constantly surprise ourselves and our customers by wanting to get even better (let's outdo ourselves). Experimentation and performance go hand in hand, and that's where you'll feel comfortable!

 

At Transavia, we work in self-organizing (DevOps) teams within IT. All team members have expert knowledge, in-depth expertise, and the ability to take on tasks beyond their immediate discipline. Everyone works on all possible tasks needed to make the products the team is responsible for successful. Roles complement each other, and stories are taken on and realized collectively. The team is designed to deliver new functionalities (Dev) and to secure the production run (Ops) of these functionalities.

 

The Scrum Master is part of the ICT department and hierarchically reports to the IT Area Lead.

 

Who are you?

For this Scrum Master position at Transavia, you have a lot to offer because:

 • You have a minimum HBO/university work and thinking level.
 • You have several years of experience in Agile environments, IT, and DevOps.
 • You possess PSM1 and PSM2.
 • You have good knowledge of various coaching and agile techniques/frameworks.
 • You can help teams reach a higher level of autonomy.
 • You can influence various stakeholders to collaborate better.
 • You're agile, continuously ready for change. This is necessary for us to get better at what we do and adapt to the constantly changing world around us.
 • You have excellent oral and written Dutch and English skills; 
 • You live in the Netherlands.

 

What can you expect from us?

 • A gross monthly salary between €3,187 and €5,700, depending on your knowledge and experience.
 • A year-end bonus.
 • Responsibility to shape your role according to your own insights.
 • A lot of room for personal development.
 • Friendly and enthusiastic colleagues.
 • The opportunity to work part of your workweek in the office and part from home.
 • Personal budget for your sustainable employability and vitality.
 • Last but not least, if you love to travel, our IPB scheme (fly at attractive rates if seats are available) is definitely worth it!

 

About Transavia

We like to go the extra mile, both for our passengers and for each other. Our organisation is characterised by enthusiastic employees with a green heart! Every day, we work together to achieve a common goal: a memorable customer experience.

 

As an independent airline within the AIR FRANCE-KLM Group, we have been operating scheduled and charter flights to more than 150 destinations in Europe and North Africa for 55 years. Part of the AIR FRANCE KLM Group, Transavia is the number one budget airline and the second largest airline in the Netherlands. Transavia employs about 2,500 staff: 230 in Technical Services, 600 pilots, 1,300 cabin attendants and 370 office staff.

 

Transavia is a dynamic organisation (never a dull moment), which strives to keep pace in a constantly changing aviation world. Do you want to work with enthusiastic and energetic colleagues who look out for each other? Do you get energised by change and innovation and do you feel most comfortable in an environment where you can manage your own work? If the answer is yes, we want to get in touch with you.

 

Want to apply?

Are you the Scrum Master we're looking for, ready to strengthen our fleet full-time for 36 to 40 hours a week? Apply directly via: https://werkenbijtransavia.com/o/scrum-master. Do you have questions about this vacancy? Contact Merel Labadie at Merel.Labadie-Koning@transavia.com. She would love to get in touch with you!

 

Your job application procedure

 1. You apply for the vacancy! Within two weeks, we review your application, and you'll hear if we invite you for an interview.
 2. First contact: We call you to introduce ourselves and schedule an appointment.
 3. The first interview: You'll have a first (online) interview with potential colleagues.
 4. If there's a match, the second (online) interview follows.
 5. If the match is complete, we'll gladly make you an offer, and your journey at Transavia begins! However, due to (aviation) safety requirements, you must undergo a screening, and a background check is part of the procedure.

 

If you work for an agency and want to propose a candidate for the vacancy of Scrum Master with Transavia, thanks, but no thanks. We prefer to recruit our new colleague ourselves.

Nog vragen over deze vacature?
Neem contact op met recruiter

Kom werken bij KLM

Denk je aan Schiphol, dan denk je waarschijnlijk ook aan KLM. Niet gek, want Schiphol is de ‘thuishaven’ van KLM. En daarom zie je een hoop blauw op en rond de luchthaven. Niet alleen van de vliegtuigen en uniformen, maar ook van de minder zichtbare KLM’ers: in de hangars, kantoren, maar ook op het platform, in de bagagehallen en de vrachtloods. Al die verschillende professionals houden KLM ‘in de lucht’. Bij de complexe operatie van zo’n grote luchtvaartmaatschappij komt enorm veel kijken: van planning en crew training tot onderhoud en prachtige Tech & Data oplossingen. Dit maakt dat je binnen KLM alle kanten op kunt.

Hoe werkt het solliciteren op deze vacature?

Je solliciteert altijd direct bij het bedrijf waar jouw interesse ligt, zonder tussenkomst van een intermediair. Lekker gemakkelijk, direct en snel! Na je sollicitatie neemt het bedrijf contact met je op voor eventuele vervolgstappen.
 • Direct solliciteren bij werkgever
 • Bedrijf neemt contact op
 • Eventuele vervolgstappen
 • Een baan op schiphol?