Menu

Deputy Flight Watcher (Passenger Control)

Deputy Flight Watcher (Passenger Control)

Deputy Flight Watcher (Passenger Control) Solliciteer bij de werkgever

Overzicht

Mensen. Passie. Trots. Dit is wat onze teams drijft sinds 1833.


Sindsdien hebben we ons ontwikkeld tot een cruciale partner in de wereldwijde luchtvaartindustrie en leveren we tijdkritische logistieke diensten op 200 locaties in meer dan 37 landen, verspreid over zes continenten. Maar de kern van ons bedrijf zijn onze mensen. Als je op zoek bent naar een functie met mogelijkheden om te leren en je te ontwikkelen, kan dit het begin zijn van een spannende reis.

 

Het leveren van de voortgang en kwaliteit van vliegtuigafhandelingsproductie van klanten van LCC tijdens een dienst.
    
Belangrijkste verantwoordelijkheden  

Productiediensten
•    Het herkennen wanneer extra inzet binnen de productie vereist is.
•    Het organiseren van ruimte voor eigen productie-inzet.
•    Het meewerken voor de opvang van productietekorten.

Productieresultaten
•    Het organiseren en zichtbaar maken van samenwerkingsvoordelen.
•    Het onderkennen van operationele eisen van de klanten binnen leveringscontracten.
•    Het afstemmen van eisen van de klanten met leveringsmogelijkheden van de units.
•    Het herkennen van problemen in, bedenken van oplossingen en aansturen van de operationele werkprocessen in samenwerking met de units.

Oplossing productie verstoringen
•    Het analyseren van een storing.
•    Het bedenken van oplossingen.
•    Het, met de units, bespreken van ideeën en toetsen van suggesties voor het integraal oplossen van problemen.
•    Het bereiken van overeenstemming met de klanten van LCC en de units over de afhandelingswijze.

Managementadviezen
•    Het creëren en herkennen van verbetermogelijkheden in de dienstverlening aan de klanten door LCC.
•    Het creëren van draagvlak voor verbetervoorstellen bij LCC en het management van Menzies.
•    Het opstellen van adviesnota's.

Managementrapportage
•    Het bij de units verzamelen van gegevens t.b.v. de dienstverlening aan de klanten.
•    Het verstrekken van informatie over dienstverlening aan de klanten en het management van Menzies.
•    Het opstellen van een rapportage over de resultaten van probleemoplossingen, verbeteringen en bijzonderheden in de dienstverlening voor de klanten en het management van Menzies.

Vluchtdocumentatie
•    Het doorgeven van vluchtinformatie, aan boord brengen en toelichten van de vluchtinformatie aan de crew.
•    De vluchtinformatie betreft hier gegevens over belading.

Factuurgegevens
•    Het herkennen van werkzaamheden die uitstijgen boven de contractuele afspraken.
•    Het formuleren van de gegevens voor een gespecificeerd overzicht aan de Flight Watcher PC.

Technische instructies
•    Het inschatten van de individuele instructienoodzaak voor Agents.
•    Het ordenen van technische handelingen in overzichtelijke eenheden.
•    Het demonstreren van vaardigheden en het formuleren van toelichting.

Dienstbezetting
•    Het afstemmen van de roosters met de af te handelen vluchten.
•    Het herkennen van mogelijkheden voor de inzet van personeel.
•    Het bereiken van overeenstemming met personeel over diensten.

Ziekte- en verlofgegevens
•    Het inschatten van mogelijkheden voor verlofdagen.
•    Het maken van afspraken over verlofdagen met personeel.
•    Het administreren van ziekmeldingen en verlofdagen.
•    Het in beeld brengen van het ziekteverzuim.

Briefing
•    Het verzamelen en ordenen van gegevens over de af te handelen vluchten.
•    Het samenstellen van instructieteksten voor Agents.

Continuïteit passageproces
•    Het herkennen van efficiëntievoordelen in de passageorganisatie tijdens het afhandelingsproces.
•    Het organiseren van ad hoc oplossingen voor problemen tijdens het afhandelingsproces.
•    Het creëren van afstemming met de klanten en de andere afdelingen.

Administratieve orde
•    Het verzamelen en ordenen van alle administratieve stukken voor de passagediensten van vluchten.
•    Het herkennen van de volledigheid van de stukken.

Instructies specifieke passagevaardigheid
•    Het afstemmen van de instructiemethode met de groep.
•    Het samenstellen van instructieteksten en geven van de instructies over richtlijnen en systemen van luchtvaartmaatschappijen.

Productiediensten
•    Het organiseren van de opvang en vervoer van gestrande passagiers.
•    Het herkennen wanneer extra inzet binnen de productie vereist is.
•    Het organiseren van ruimte voor eigen productie-inzet.
•    Het meewerken voor de opvang van productietekorten.

Gate organisatie
•    Het coördineren van de afhandelingsdiensten aan de gate.
•    Het afwegen van beslissingen bij probleemsituaties met last-minute passagiers, beladingvoortgang en vertrekmomenten.

Voortgang vluchtafhandeling
•    Het volgen van de afhandelingsprocessen van een vlucht.
•    Het herkennen van knelpunten en afwijkingen en nemen van actie bij verstoringen.
•    Het regisseren van het afhandelingsproces.
•    Het beoordelen of de vliegtuigen conform plannen zijn afgehandeld.

Deskundigheden 
•    Kennis van logistiek op MBO/HBO niveau.
•    Kennis van de werkprocessen van Easyjet.
•    Sociale vaardigheid voor het maken van werkafspraken.
•    Vaardigheid voor het leveren van input ten behoeve van beoordelingen.
•    Uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift in de Nederlandse en Engelste taal.
•    Kennis van vliegtuigafhandeling en IATA-afhandelingsprocedures.
•    Kennis van de productieprocessen en passagecriteria van klanten en Menzies.

Leidinggevende(n)
•    Flight Watch Passenger Control

Bezwarende werkomstandigheden
•    Lichamelijke belasting door het ontbreken van daglicht.
Nageleefde voorschriften
•    Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, security, Arbo, milieu en gedragsregels zoals genoemd in de policies van Menzies Aviation (Nederland) B.V.

Naleving
•    Voer alle werkzaamheden uit van de functie (zoals hierboven beschreven) en voer het uit zoals aangegeven door het bedrijf middels haar beleid, procedures en training om een succesvolle operatie te garanderen, alsook:

 

Diversiteit

Menzies Aviation is een toegewijde werkgever die gelijke kansen biedt en moedigt sollicitaties aan voor voldoende gekwalificeerde en in aanmerking komende sollicitanten ongeacht geslacht, ras, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslachtsverandering, religie of overtuiging, burgerlijke staat, zwangerschap en moederschap. We streven naar het creëren van een inclusieve werkomgeving, waarin de verschillende kennis, perspectieven, ervaringen en benaderingen van ons wereldwijde personeelsbestand vertegenwoordigd zijn. Waar iedereen zich gewaardeerd voelt en zijn volledige potentieel kan bereiken.

Houd er rekening mee dat we als onderdeel van ons wervingsproces verschillende processen kunnen gebruiken om ons te helpen inzicht te krijgen in uw vaardigheden en ervaring met betrekking tot de functie.

Als onderdeel van ons wervingsproces zullen we altijd overwegen hoe kandidaten passen bij onze waarden, waarover u hier meer kunt lezen.

Nog vragen over deze vacature?
Neem contact op met recruiter

Werken voor Menzies

Met de komst van een flink aantal nieuwe klanten maken we een snelle groei door. Met alle ontwikkelingen rondom deze groei, zijn wij op zoek naar een collega met een behulpzame, pro-actieve instelling. Die het fijn vindt om in teamverband te werken en Schiphol een warm hart toedraagt.

Hoe werkt het solliciteren op deze vacature?

Je solliciteert altijd direct bij het bedrijf waar jouw interesse ligt, zonder tussenkomst van een intermediair. Lekker gemakkelijk, direct en snel! Na je sollicitatie neemt het bedrijf contact met je op voor eventuele vervolgstappen.
  • Direct solliciteren bij werkgever
  • Bedrijf neemt contact op
  • Eventuele vervolgstappen
  • Een baan op schiphol?