Menu

Flight Watcher (Passenger Control)

Flight Watcher (Passenger Control)

Flight Watcher (Passenger Control) Solliciteer bij de werkgever

Overzicht

Mensen. Passie. Trots. Dit is wat onze teams drijft sinds 1833.


Sindsdien hebben we ons ontwikkeld tot een cruciale partner in de wereldwijde luchtvaartindustrie en leveren we tijdkritische logistieke diensten op 200 locaties in meer dan 37 landen, verspreid over zes continenten. Maar de kern van ons bedrijf zijn onze mensen. Als je op zoek bent naar een functie met mogelijkheden om te leren en je te ontwikkelen, kan dit het begin zijn van een spannende reis.

 

Het leveren van de productie van een deel van Passenger Control
    
Belangrijkste verantwoordelijkheden  

Productieplan
•    Het plannen van ontwikkelingen in de productiecapaciteit in relatie tot de beoogde productieresultaten, het beleid, de externe regelgeving en de beschikbare financiële, personele en materiele middelen
•    Het adviseren en maken van afspraken met het management over realistische resultaten, beleid en middelen

Productieorganisatie
•    Het vanuit bedrijfsbeleid en ervaringen in de productie, maken van voorstellen voor een betere productieorganisatie
•    Het ontwerpen, maken van afspraken over en implementeren van afhandelingsprocessen en organisatiewijzigingen
•    Het bevorderen van de kwaliteit waarmee de organisatie functioneert en wordt voldaan aan interne en externe regelgeving, procedures en zorgsystemen t.b.v. beveiliging, veiligheid, milieu en efficiëntie

Continuïteit productieproces
•    Het herkennen en voorspellen van verstoringen van afhandelingsproces
•    Het organiseren van ad hoc oplossingen
•    Het communiceren met klanten en luchthaven autoriteiten over afhandelingswijzigingen tijdens diensten
•    Het inpassen van verzoeken van klanten en collega-afhandelaren over meerwerk, het creëren van afhandelingsoplossingen en kiezen van prioriteiten voor problemen met afdelings- en contract overschrijdende effecten

Deskundigheid
•    Het, in samenwerking met personeelszaken en training & development, vaststellen van het beoogde deskundigheidsniveau binnen de afdeling
•    Het organiseren, uitvoeren en borgen van programma's voor deskundigheidsbevordering
•    Het beoordelen van kennis- en vaardigheidsniveau van de medewerkers

Leveranciersprestaties
•    Het organisatorisch inpassen van de leveranciers binnen de uitvoeringsorganisatie
•    Het communiceren met leveranciers over de samenwerking
•    Het beoordelen of leveranciers leveren conform de afspraken
•    Het adviseren van het management over acties en afspraken van Menzies in relatie tot leveranciers

Personeelsprestaties
•    Het beoordelen van vacaturekandidaten en besluiten over wel of niet aannemen
•    Het in stand houden en bevorderen van de huisregels en de motivatie van medewekers
•    Het, middels een jaarlijkse cyclus, bevorderen van de ontwikkeling en prestaties van medewerkers
•    Het aanspreken van medewerkers op hun verantwoordelijkheden en het beoordelen van de resultaten

Regie bij calamiteiten
•    Het snel overzien van alle aspecten van een (mogelijke) calamiteit waarbij passenger handling als eerste ter plaatste is
•    Het instrueren van alle direct betrokkenen over verantwoordelijkheden en uit te voeren acties en inschakelen van benodigde autoriteiten
•    Het regisseren van de inzet en samenwerking

Managementrapportages
•    Het onderkennen van bijzonderheden binnen diensten en samenstellen van gegevensoverzichten
•    Het administreren van gegevens over de afhandeling (WRO's, no shows uitzendbureaus, flight data base, ziekte, meerwerk, etc.) 
•    Het samenstellen van rapportages over lange termijn (resultaat) ontwikkeling binnen de afdeling

Deskundigheden 
•    Kennis van logistiek op HBO+ niveau
•    Kennis van vliegtuigafhandeling en IATA afhandelingsprocedures
•    Kennis van strategie van Menzies Aviation en van de afspraken met Schiphol en klanten
•    Sociale vaardigheid voor het geven van leiding aan een productieorganisatie en het maken van uitvoeringsafspraken met klanten, luchthavenautoriteiten en belendende uitvoeringsorganisaties binnen Menzies Aviation
•    Uitdrukkingsvaardigheid voor het formuleren van productieplannen, van managementrapportages en van samenwerkingsvoorstellen

Leidinggevende(n)
•    Manager LCC

 

Diversiteit

Menzies Aviation is een toegewijde werkgever die gelijke kansen biedt en moedigt sollicitaties aan voor voldoende gekwalificeerde en in aanmerking komende sollicitanten ongeacht geslacht, ras, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslachtsverandering, religie of overtuiging, burgerlijke staat, zwangerschap en moederschap. We streven naar het creëren van een inclusieve werkomgeving, waarin de verschillende kennis, perspectieven, ervaringen en benaderingen van ons wereldwijde personeelsbestand vertegenwoordigd zijn. Waar iedereen zich gewaardeerd voelt en zijn volledige potentieel kan bereiken.

Houd er rekening mee dat we als onderdeel van ons wervingsproces verschillende processen kunnen gebruiken om ons te helpen inzicht te krijgen in uw vaardigheden en ervaring met betrekking tot de functie.

Als onderdeel van ons wervingsproces zullen we altijd overwegen hoe kandidaten passen bij onze waarden, waarover u hier meer kunt lezen.

Nog vragen over deze vacature?
Neem contact op met recruiter

Werken voor Menzies

Met de komst van een flink aantal nieuwe klanten maken we een snelle groei door. Met alle ontwikkelingen rondom deze groei, zijn wij op zoek naar een collega met een behulpzame, pro-actieve instelling. Die het fijn vindt om in teamverband te werken en Schiphol een warm hart toedraagt.

Hoe werkt het solliciteren op deze vacature?

Je solliciteert altijd direct bij het bedrijf waar jouw interesse ligt, zonder tussenkomst van een intermediair. Lekker gemakkelijk, direct en snel! Na je sollicitatie neemt het bedrijf contact met je op voor eventuele vervolgstappen.
  • Direct solliciteren bij werkgever
  • Bedrijf neemt contact op
  • Eventuele vervolgstappen
  • Een baan op schiphol?