Menu

Lead System Architect Pega

Lead System Architect Pega

Overig Schiphol Oost Overig
Lead System Architect Pega Solliciteer bij de werkgever

See English version below.


Wij zoeken jou als Lead System Architect Pega bij Transavia

Wil jij een cruciale rol spelen in het realiseren van Transavia's visie op een efficiënte manier van werken? Als ervaren Lead System Architect Pega ben je verantwoordelijk voor het creëren van een uniforme werkwijze, waardoor de DevOps-teams hoogwaardige software efficiënt kunnen implementeren.


Wat ga je doen?

Als Lead System Architect Pega ben je op dagelijkse basis verantwoordelijk voor het bieden van support aan zowel de business als aan IT en zal je bezig zijn met consultancy. Daarbij ga je richtlijnen en regels opstellen voor Pega-gebruik en je monitort de kwaliteit van producten.


Context

Binnen de IT-organisatie van Transavia, die bestaat uit circa 180 collega's, ga je als  Lead System Architect Pega aan de slag. Jouw rol draagt direct bij aan de technologische vooruitgang van Transavia, met het doel om zowel passagiers als collega's een uitmuntende ervaring te bieden. Veiligheid, innovatie en betrouwbaarheid staan daarbij centraal. Je zult werken in een omgeving waar vertrouwen in vakmanschap heerst en waar de drang naar zelfverbetering en het verrassen van klanten hand in hand gaan. Experimenten en prestaties zijn de norm en binnen dit klimaat vind jij je weg. Je gaat samenwerken met je collega Lead Systems Architecten en Pega Developers.

Wie ben jij?
Als Lead System Architect Pega heb je veel in huis, want;

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Pega, vooral in Pega 8.x (Infinity) of hoger;
 • Je weet te sturen op Pega best practices die aansluiten bij de gardrails van Pega;
 • Je weet Pega best practices af te dwingen en je kunt oplossingen optimaliseren;
 • Je hebt inzicht in technologieën zoals Open Source, webapplicatieontwikkeling en databases (SQL);
 • Je bent bekend met Modulair ontwerp, Constellation-ontwerpsystemen, proces-AI en Gen AI;
 • Je hebt ervaring met Pega Deployment Manager;
 • Je hebt kennis van Agile methodieken zoals Scrum;
 • Je bent bereid om up-to-date te blijven met de nieuwste Pega-ontwikkelingen;
 • Je bent communicatief vaardig, resultaatgericht en hebt oog voor detail;
 • Je bent ‘wendbaar’, ofwel continue veranderingsbereid. Dit hebben we nodig om steeds beter te worden in wat we doen en mee te bewegen met de continue veranderende wereld om ons heen.     


Wat kun je van ons verwachten?
 • Een bruto maandsalaris tussen €6.400,- en €7.100 ,-;
 • Verantwoordelijkheid om je functie naar eigen inzicht vorm te geven;
 • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Vriendelijke en bevlogen collega’s;
 • Een toffe werklocatie op Schiphol Oost en deels vanuit huis werken;
 • Reiskostenvergoeding/Mobiliteitsvergoeding;
 • Flexibele werktijden;
 • Uitdagende rol in een innovatieve omgeving;
 • Samenwerking met bevlogen collega's;
 • Een awesome werkervaring met ruimte om te experimenteren en presteren;
 • Persoonlijk budget voor jouw duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
 • Mogelijkheid tot deelname aan ‘Young Transavia’;
 • Last but not least; Ben je reislustig, dan is onze IPB regeling (tegen mooie tarieven vliegen indien plaats beschikbaar) zeker de moeite waard.


Over Transavia

We zetten graag een stap extra voor onze passagiers en voor elkaar. De sfeer in de organisatie kenmerkt zich door bevlogen medewerkers met een groen hart! Iedere dag werken we met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te behalen; een memorabele klantbeleving.


Als zelfstandige airline binnen de AIR FRANCE-KLM Groep verzorgen wij al 55 jaar lijndiensten en chartervluchten naar meer dan 150 bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. Transavia, onderdeel van de AIR FRANCE KLM Group, is de nummer één budgetluchtvaartmaatschappij en qua grootte de tweede airline van Nederland. Bij Transavia werken gemiddeld 2500 collega’s: 230 bij de Technische Dienst, 600 vliegers, 1300 cabin attendants en 370 kantoormedewerkers.


Transavia is een dynamische organisatie (never a dull moment) die continu probeert bij te blijven in een veranderende luchtvaartwereld. Wil jij graag werken in een omgeving met enthousiaste daadkrachtig collega’s die oog hebben voor elkaar? Krijg je energie van verandering en vernieuwing en voel jij je het prettigst in een omgeving waar je regisseur bent van je eigen werk? Dan komen we graag met jou in contact.


Solliciteren? 

Ben jij de Lead System Architect Pega die wij zoeken en kom je onze vloot fulltime versterken? Solliciteer dan via de button. Heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met Iwan van den Hoek via iwan.vandenhoek@transavia.com. Hij komt graag met je in contact. 


Wil je solliciteren?

 1. Je solliciteert op de vacature! Binnen twee weken bekijken wij je sollicitatie en hoor je of wij je uitnodigen voor een gesprek;
 2. Eerste contact: Wij bellen je om kennis te maken en een afspraak in te plannen;
 3. Het eerste gesprek: Er volgt een eerste (online) gesprek met potentiële collega’s;
 4. Is er een match? Dan volgt het tweede (online) gesprek;
 5. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure;
 6. Is de match compleet? Dan doen we je met veel plezier een voorstel en begint jouw reis bij Transavia! Wel moet je wegens (luchtvaart)veiligheidseisen eerst een screening doorlopen en maakt een antecedentenonderzoek deel uit van de procedure.


Werk je bij een bureau en wil je een kandidaat voorstellen voor deze vacature Lead System Architect Pega bij Transavia? Bedankt, maar hier gaan we niet op in. We werven onze nieuwe collega graag zelf.We're looking for you as a Lead System Architect Pega at Transavia

Do you want to play a crucial role in realizing Transavia's vision of an efficient way of working? As an experienced Lead System Architect Pega, you are responsible for creating a uniform working method, allowing DevOps teams to implement high-quality software efficiently.


What will you do?

As a Lead System Architect Pega, you are responsible on a daily basis for providing support to both the business and IT and you will be involved in consultancy. You will draw up guidelines and rules for Pega use and you will monitor the quality of products.


Context
You will work as a Lead System Architect Pega within Transavia's IT organization, which consists of approximately 180 colleagues. Your role directly contributes to Transavia's technological progress, with the aim of offering both passengers and colleagues an excellent experience. Safety, innovation and reliability are central. You will work in an environment where there is confidence in craftsmanship and where the urge for self-improvement and surprising customers go hand in hand. Experiments and performance are the norm and within this climate you will find your way. You will work together with your colleague Lead Systems Architects and Pega Developers.


Who are you?

You have a lot going for you for this vacancy of Lead System Architect Pega at Transavia, because:

 • You have at least 3 years of experience with Pega, especially in Pega 8.x (Infinity) or higher;
 • You know how to manage Pega best practices that are in line with Pega's guidelines;
 • You know how to enforce Pega best practices and you can optimize solutions;
 • You have insight into technologies such as Open Source, web application development and databases (SQL);
 • You are familiar with Modular design, Constellation design systems, process AI and Gen AI;
 • You have experience with Pega Deployment Manager;
 • You have knowledge of Agile methodologies such as Scrum;
 • You are willing to stay up-to-date with the latest Pega developments;
 • You are communicative, results-oriented and have an eye for detail;
 • You are 'agile', or willing to continuously change. We need this to keep getting better at what we do and to move with the continuously changing world around us.


What can you expect from us?

 • A gross monthly salary between €6.400,- and €7.100,-;
 • Responsibility to shape your position according to your own insight;
 • Lots of room for personal development;
 • Friendly and enthusiastic colleagues;
 • A great work location at Schiphol East and working partly from home;
 • Travel allowance/Mobility allowance;
 • Flexible working hours;
 • Challenging role in an innovative environment;
 • Collaboration with enthusiastic colleagues;
 • An awesome work experience with room to experiment and perform;
 • Personal budget for your sustainable employability and vitality;
 • Possibility to participate in 'Young Transavia';
 • Last but not least, if you are an avid flyer in your free time, our ISA scheme (excellent fares if seats are available) is just the thing for you!


About Transavia

We like to go the extra mile, both for our passengers and for each other. Our organisation is characterised by enthusiastic employees with a green heart! Every day, we work together to achieve a common goal: a memorable customer experience.


As an independent airline within the AIR FRANCE-KLM Group, we have been operating scheduled and charter flights to more than 150 destinations in Europe and North Africa for 55 years. Part of the AIR FRANCE KLM Group, Transavia is the number one budget airline and the second largest airline in the Netherlands. Transavia employs about 2,500 staff: 230 in Technical Services, 600 pilots, 1,300 cabin attendants and 370 office staff.


Transavia is a dynamic organisation (never a dull moment), which strives to keep pace in a constantly changing aviation world. Do you want to work with enthusiastic and energetic colleagues who look out for each other? Do you get energised by change and innovation and do you feel most comfortable in an environment where you can manage your own work? If the answer is yes, we want to get in touch with you.


Want to apply?

Are you the Lead System Architect Pega we are looking for and will you join our fleet for 40 hours a week? If so, please submit your application by clicking the button. If you have any questions about this vacancy, please contact Iwan van den Hoek via iwan.vandenhoek@transavia.com. He will be happy to get in touch with you!

Your job application procedure


 1. You have applied for the job! We will review your application within two weeks and inform you whether you are invited for an interview.
 2. First contact: We call you to get acquainted and schedule an appointment.
 3. First interview: this is followed by an initial (online) interview with potential colleagues.
 4. If there is a match, this will be followed up by a second (online) interview.
 5. Then the second (online) interview will follow; An assessment may be part of the procedure;
 6. If there is a full match, we will be happy to make you an offer and your journey with Transavia can begin! However, due to (aviation) safety requirements, you will first have to undergo a screening and background check as part of the procedure.


If you work for an agency and want to propose a candidate for the vacancy of Lead System Architect Pega with Transavia, thanks, but no thanks. We prefer to recruit our new colleague ourselves.

Nog vragen over deze vacature?
Neem contact op met recruiter

Over Transavia

De sfeer in de organisatie kenmerkt zich door bevlogen medewerkers met een groen hart! Elke dag werken we met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te behalen: een memorabele klantbeleving.

Als zelfstandige airline binnen de AIR FRANCE-KLM Groep verzorgen wij al 58 jaar lijndiensten en chartervluchten naar meer dan 150 bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. Transavia, onderdeel van de AIR FRANCE KLM Group, is de nummer één budgetluchtvaartmaatschappij en qua grootte de tweede airline van Nederland. Bij Transavia werken gemiddeld 2500 collega’s: 230 bij de Technische Dienst, 600 vliegers, 1300 cabin attendants en 370 kantoormedewerkers.

Hoe werkt het solliciteren op deze vacature?

Je solliciteert altijd direct bij het bedrijf waar jouw interesse ligt, zonder tussenkomst van een intermediair. Lekker gemakkelijk, direct en snel! Na je sollicitatie neemt het bedrijf contact met je op voor eventuele vervolgstappen.
 • Direct solliciteren bij werkgever
 • Bedrijf neemt contact op
 • Eventuele vervolgstappen
 • Een baan op schiphol?