Menu

Operations Research Specialist

Operations Research Specialist

Overig Schiphol Oost Overig
Operations Research Specialist Solliciteer bij de werkgever

See English version below.


Wij zoeken jou als Operations Research Specialist bij Transavia

Ben jij enthousiast over Operations Research-modellen en wil je graag aan de slag in de luchtvaartindustrie? Wil je experimenteren met verschillende optimalisatietechnieken en je aimms- en pythonskills verbeteren? Dan zoeken wij jou als Operations Research Specialist bij Transavia!


Wat ga je doen?

Als Operations Research Specialist ga je Transavia helpen met het ontwikkelen van grote strategische modellen. Je gaat werken aan Operations Research-projecten zoals het ontwikkelen van een optimale planning, netwerk, crew en onderhoudsplan. Bij het ontwikkelen en onderhouden van deze modellen hebben wij jouw hulp nodig. Je begeleidt je oplossingen vanaf het eerste ontwerp, via de ontwikkeling, tot de go-live en het gebruik binnen Transavia.


Context

De afdeling SDI (Strategy, Data en Intelligence) leidt de transformatie naar datagedreven werken, adviseert afdelingen op basis van informatie en inzichten en bouwt data- en AI-oplossingen voor klanten en medewerkers van Transavia. Het team is opgericht om Transavia naar een hoger niveau te tillen op het gebied van Data & Analytics en dit biedt jou de kans om deel uit te maken van deze transformatie.

Wie ben jij?

Voor deze vacature van Operations Research Specialist bij Transavia heb je veel in huis, want:

 • Je hebt een afgeronde master in econometrie of wiskundig gerelateerd onderwerp;
 • Je hebt minimaal 3 jaar Operations Research kennis en praktijkervaring;
 • Je hebt ervaring met programmeren met een voorkeur voor aimms en python;
 • Je hebt een teamgerichte instelling maar kunt ook zelfstandig werken;
 • Je spreekt vloeiend Engels.


Nice to have:

 • Kennis van de agile manier van werken;
 • Kennis van ML-modellen.


Wat kun je van ons verwachten

 • Een bruto maandsalaris tussen €3.866,- en €7.531,-;
 • Een eindejaarsuitkering;
 • Verantwoordelijkheid om je functie naar eigen inzicht vorm te geven;
 • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Een unieke werklocatie op Schiphol Oost en de mogelijkheid om thuis te werken;
 • De mogelijkheid om impact te maken;
 • Vriendelijke en bevlogen collega's;
 • Persoonlijk budget voor jouw duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
 • Last but not least, ben je reislustig? Dan is onze IPB-regeling (tegen mooie tarieven vliegen indien plaats beschikbaar) zeker de moeite waard!


Over Transavia

We zetten graag een stap extra voor onze passagiers en voor elkaar. De sfeer in de organisatie kenmerkt zich door bevlogen medewerkers met een groen hart! Iedere dag werken we met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te behalen; een memorabele klantbeleving.


Als zelfstandige airline binnen de AIR FRANCE-KLM Groep verzorgen wij al 55 jaar lijndiensten en chartervluchten naar meer dan 150 bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. Transavia, onderdeel van de AIR FRANCE KLM Group, is de nummer één budgetluchtvaartmaatschappij en qua grootte de tweede airline van Nederland. Bij Transavia werken gemiddeld 2500 collega’s: 230 bij de Technische Dienst, 600 vliegers, 1300 cabin attendants en 370 kantoormedewerkers.


Transavia is een dynamische organisatie (never a dull moment) die continu probeert bij te blijven in een veranderende luchtvaartwereld. Wil jij graag werken in een omgeving met enthousiaste daadkrachtig collega’s die oog hebben voor elkaar? Krijg je energie van verandering en vernieuwing en voel jij je het prettigst in een omgeving waar je regisseur bent van je eigen werk? Dan komen we graag met jou in contact.


Wil je solliciteren?

Ben jij de Operations Research Specialist die wij zoeken en kom je onze vloot versterken voor minimaal 32 uur per week? Solliciteer dan direct via de button. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Recruitment via recruitment@transavia.com. Wij komen graag met je in contact!


Jouw sollicitatieprocedure

 1. Je solliciteert op de vacature! Binnen twee weken bekijken wij je sollicitatie en hoor je of wij je uitnodigen voor een gesprek;
 2. Eerste contact: Wij bellen je om kennis te maken en een afspraak in te plannen;
 3. Het eerste gesprek: Er volgt een eerste gesprek met potentiële collega’s;
 4. Is er een match? Dan volgt het tweede gesprek;
 5. Is de match compleet? Dan doen we je met veel plezier een voorstel en begint jouw reis bij Transavia! Wel moet je wegens (luchtvaart)veiligheidseisen eerst een screening doorlopen en maakt een antecedentenonderzoek deel uit van de procedure.


Werk je bij een bureau en wil je een kandidaat voorstellen voor deze vacature Operations Research Specialist bij Transavia? Bedankt, maar hier gaan we niet op in. We werven onze nieuwe collega graag zelf.We are looking for you as Operations Research Specialist at Transavia
Are you enthusiastic about Operations Research models and eager to work in the aviation industry? Do you want to experiment with different optimization techniques and improve your AIMMS and Python skills? Then we're looking for you as an Operations Research Specialist at Transavia!

What will your tasks be?
As Operations Research Specialist, you will assist Transavia in developing large strategic models. You will work on Operations Research projects such as developing optimal planning, network, crew, and maintenance plans. We need your help in developing and maintaining these models. You will guide your solutions from initial design through development to go-live and usage within Transavia.


Context

The SDI department (Strategy, Data, and Intelligence) leads the transformation to data-driven work, advises departments based on information and insights, and builds data and AI solutions for Transavia's customers and employees. The team was established to elevate Transavia to a higher level in Data & Analytics, offering you the opportunity to be part of this transformation.


Who are you?

You have a lot going for you for this vacancy of Operations Research Specialist at Transavia, because:

 • You have a completed Master's degree in econometrics or a mathematically related subject;
 • You have at least 3 years of Operations Research knowledge and practical experience;
 • You have experience in programming, with a preference for AIMMS and Python;
 • You have a team-oriented mindset but can also work independently;
 • You are fluent in English.


Nice to have:

 • Knowledge of the agile way of working;
 • Knowledge of ML models.


What can you expect from us?

 • A gross monthly salary between €3.866,- and €7.531,-;
 • A year-end bonus;
 • The responsibility to shape your job as you see fit;
 • Plenty of room for self-development;
 • A unique workplace at Schiphol East with the option to work from home;
 • The opportunity to make an impact;
 • Friendly and enthusiastic colleagues;
 • Personal budget for your sustainable employability and vitality;
 • Last but not least, if you are an avid flyer in your free time, our ISA scheme (excellent fares if seats are available) is just the thing for you!


About Transavia
We like to go the extra mile, both for our passengers and for each other. Our organisation is characterised by enthusiastic employees with a green heart! Every day, we work together to achieve a common goal: a memorable customer experience.


As an independent airline within the AIR FRANCE-KLM Group, we have been operating scheduled and charter flights to more than 150 destinations in Europe and North Africa for 55 years. Part of the AIR FRANCE KLM Group, Transavia is the number one budget airline and the second largest airline in the Netherlands. Transavia employs about 2,500 staff: 230 in Technical Services, 600 pilots, 1,300 cabin attendants and 370 office staff.


Transavia is a dynamic organisation (never a dull moment), which strives to keep pace in a constantly changing aviation world. Do you want to work with enthusiastic and energetic colleagues who look out for each other? Do you get energised by change and innovation and do you feel most comfortable in an environment where you can manage your own work? If the answer is yes, we want to get in touch with you.

Want to apply?
Are you the Operations Research Specialist we are looking for and will you join our fleet for at least 32 hours a week? If so, please submit your application by clicking the button. If you have any questions about this vacancy, please contact Recruitment via recruitment@transavia.com. We will be happy to get in touch with you!


Your job application procedure

 1. You have applied for the job! We will review your application within two weeks and inform you whether you are invited for an interview;
 2. First contact: We call you to get acquainted and schedule an appointment;
 3. First interview: this is followed by an initial (online) interview with potential colleagues;
 4. If there is a match, this will be followed up by a second (online) interview;
 5. If there is a full match, we will be happy to make you an offer and your journey with Transavia can begin! However, due to (aviation) safety requirements, you will first have to undergo a screening and background check as part of the procedure.


If you work for an agency and want to propose a candidate for the vacancy of Operations Research Specialist with Transavia, thanks, but no thanks. We prefer to recruit our new colleague ourselves.

Nog vragen over deze vacature?
Neem contact op met recruiter

Over Transavia

De sfeer in de organisatie kenmerkt zich door bevlogen medewerkers met een groen hart! Elke dag werken we met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te behalen: een memorabele klantbeleving.

Als zelfstandige airline binnen de AIR FRANCE-KLM Groep verzorgen wij al 58 jaar lijndiensten en chartervluchten naar meer dan 150 bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. Transavia, onderdeel van de AIR FRANCE KLM Group, is de nummer één budgetluchtvaartmaatschappij en qua grootte de tweede airline van Nederland. Bij Transavia werken gemiddeld 2500 collega’s: 230 bij de Technische Dienst, 600 vliegers, 1300 cabin attendants en 370 kantoormedewerkers.

Hoe werkt het solliciteren op deze vacature?

Je solliciteert altijd direct bij het bedrijf waar jouw interesse ligt, zonder tussenkomst van een intermediair. Lekker gemakkelijk, direct en snel! Na je sollicitatie neemt het bedrijf contact met je op voor eventuele vervolgstappen.
 • Direct solliciteren bij werkgever
 • Bedrijf neemt contact op
 • Eventuele vervolgstappen
 • Een baan op schiphol?