Menu

Teamleader AC

Teamleader AC

Overig Amsterdam

Overzicht

Mensen. Passie. Trots. Dit is wat onze teams drijft sinds 1833.


Sindsdien hebben we ons ontwikkeld tot een cruciale partner in de wereldwijde luchtvaartindustrie en leveren we tijdkritische logistieke diensten op 200 locaties in meer dan 37 landen, verspreid over zes continenten. Maar de kern van ons bedrijf zijn onze mensen. Als je op zoek bent naar een functie met mogelijkheden om te leren en je te ontwikkelen, kan dit het begin zijn van een spannende reis.

 

Functiecontext
Menzies Aviation te Schiphol, Amsterdam levert passagiers- en bagageafhandelingsdiensten voor de luchtvaart enis diverse luchtvaartmaatschappijen van dienst. LCC AC is gericht op het beladen van passagiersvliegtuigen met bagagestukken van passagiers. De afdeling ressorteert onder de business unit manager LCC. Per shift zijn er binnen het team LCC AC ca. 2 (deputy) flightwatchers, ca. 10 senior AC's, ca. 10 teamleaders AC's en ca. 20 specialists AC's werkzaam om de bagageafhandeling in de kelder en op het platform te realiseren. Per vlucht stuurt de teamleader AC functioneel ca. 2 specialists AC aan. De functie beoordeelt daarnaast of hetvliegtuig veilig, efficiënt en conform beladingsplan PC beladen is en tekent hiervoor af. De functie maakt deel uit van een reeks in de vorm van een NOK (Niveau Onderscheidende Kenmerken), waarbij 4 opeenvolgende functieniveaus zijn uitgewerkt (specialist AC, teamleader AC, senior AC, deputy flightwatcher AC).

 

Doel van de functie


Coördineren van de baggageafhandeling op het platform en indokken, beladen/lossen van vliegtuigen met bagage van lucthvaartpassagiers m.b.v. transportband, vrachttrekker en palletmover en de-icen van vliegtuigen o.l.v. senior
AC m.b.v. de-icing materieel (vanuit cabine).


Belangrijkste verantwoordelijkheden


Voorbereiding & indokken vliegtuigen


• Overdragen van de werkzaamheden aan collega teamleader AC bij ploegwissel.
• Inventariseren van werkopdracht en loadsheet PC en verdelen van werkzaamheden onder collega's.
• Toegankelijk houden van het platform.
• Controleren van de verkeerssituatie en herkennen van inkomend vliegtuig, activeren van het automatische platformsysteen (VDGS), onderhouden van visueel contact met gezagsvoerder.
• Indokken van vliegtuig naar het platform, indien noodzakelijk activeren noodknop.
• Signaleren en melden van zichtbare bijzonderheden aan de technische staat van het vliegtuig.
• Fungeren als meewerkend voorman, regelen/coördineren van de bagageafhandeling van een vlucht, geven van (vaktechnische) aanwijzingen aan specialists AC.

Bagageafhandeling (tot het vliegtuig)


• Sorteren en tellen van inkomende bagage afkomstig van carroussel, herkennen van transferbagage.
• Tillen, verplaatsen, laden en vastzetten/afdekken van bagage op kar, beoordelen of de vracht goed vast enafgedekt zit.
• Noteren of scannen van bagagegegevens op kar/container.
• Aankoppelen van bagagewagens aan vrachttrekker.
• Transporteren van bagagewagens/containers naar het vliegtuig door besturen van vrachttrekker/palletmover (loader) over het platform.
• Verstrekken van vrachtgegevens aan collega afhandelaar bij het vliegtuig.

Bagagetransport (in het vliegtuig)


• Plaatsen van blokken (bij banden) en pylonen (bij motoren) bij inkomend vliegtuig.
• Rijden van transportbanden van- en naar het vliegtuig.
• Aan- of loskoppelen van transportbanden, rekening houdend met kenmerken van diverse vliegtuigen.
• Tillen, verplaatsen en laden/lossen van bagagestukken in vrachtruimte vliegtuig conform beladingsvoorschriften.


Oplevering


• Beoordelen of het vliegtuig veilig, efficiënt en conform beladingsplan PC beladen is.
• Goedkeuren/aftekenen van belading (loadsheet) of afkeuren en zorgdragen voor een oplossing of escaleren.


De-icing


• Kiezen van de-icingvloeistof en schoonspuiten van vliegtuig m.b.v. De-icingspuitapparatuur vanuit cabine.
• Controleren of vuil/ijs van het vliegtuig verwijdert is.
• Onderhouden van direct contact met bestuurder de-icingtruck (senior AC).
• Opleveren van werkzaamheden i.s.m. Senior AC.


Onderhoud


• Uitvoeren van gebruikersonderhoud aan ground equipment materieel.
• Signaleren en melden van storingen of onderhoudsnoodzaak aan TD (3e partij).


Verantwoord functioneren


• Naleven van bedrijfsvoorschriften o.h.g.v. veiligheid, arbo en milieu.
• Signaleren en melden van afwijkingen conform procedures.


Deskundigheid


• 1-3 jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie.
• Minimaal een (v)mbo diploma op zak

Affiniteit met vliegtuigen en luchtvaart.
• Een grote mate van zelfstandigheid en inzicht en in teamverband werken zit in je natuur.


Bezwarende werkomstandigheden


• Uitoefenen van kracht bij het tillen en handmatig verplaatsen van bagagestukken.
• Eenzijdige houding en belasting van arm- en rugspieren bij tillen en het handmatig verplaatsen vanbagagestukken.
• Hinder van lawaai en weersomstandigheden op het platform, dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Kans op letsel door aanrijding met ground equipment materieel.


Nageleefde voorschriften


• Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, security, Arbo, milieu en gedragsregels zoals genoemd in de policies van Menzies Aviation (Nederland) B.V.

 

Diversiteit

Menzies Aviation is een toegewijde werkgever die gelijke kansen biedt en moedigt sollicitaties aan voor voldoende gekwalificeerde en in aanmerking komende sollicitanten ongeacht geslacht, ras, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslachtsverandering, religie of overtuiging, burgerlijke staat, zwangerschap en moederschap. We streven naar het creëren van een inclusieve werkomgeving, waarin de verschillende kennis, perspectieven, ervaringen en benaderingen van ons wereldwijde personeelsbestand vertegenwoordigd zijn. Waar iedereen zich gewaardeerd voelt en zijn volledige potentieel kan bereiken.

Houd er rekening mee dat we als onderdeel van ons wervingsproces verschillende processen kunnen gebruiken om ons te helpen inzicht te krijgen in uw vaardigheden en ervaring met betrekking tot de functie.

Als onderdeel van ons wervingsproces zullen we altijd overwegen hoe kandidaten passen bij onze waarden, waarover u hier meer kunt lezen.

Nog vragen over deze vacature?
Neem contact op met recruiter

Werken voor Menzies

Met de komst van een flink aantal nieuwe klanten maken we een snelle groei door. Met alle ontwikkelingen rondom deze groei, zijn wij op zoek naar een collega met een behulpzame, pro-actieve instelling. Die het fijn vindt om in teamverband te werken en Schiphol een warm hart toedraagt.

Hoe werkt het solliciteren op deze vacature?

Je solliciteert altijd direct bij het bedrijf waar jouw interesse ligt, zonder tussenkomst van een intermediair. Lekker gemakkelijk, direct en snel! Na je sollicitatie neemt het bedrijf contact met je op voor eventuele vervolgstappen.
  • Direct solliciteren bij werkgever
  • Bedrijf neemt contact op
  • Eventuele vervolgstappen
  • Een baan op schiphol?